Kwaliteit

Belang kwaliteit

Hoeve Engelenburgh heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij er ook voor besloten om een kwaliteitsfunctionaris in dienst te nemen die de kwaliteit van de zorgboerderij monitort, toets en evalueert. De kwaliteitsfunctionaris heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgericht waarmee wij:

 • kunnen voldoen aan de eisen van onze interne en externe belanghebbenden door zorg te leveren die de belanghebbenden van ons verwachten;
 • de verwachtingen van de belanghebbenden kunnen overtreffen;
 • de tevredenheid van belanghebbenden te kunnen vergroter; en
 • continue verbetering tot stand te brengen.

Kwaliteitsaspecten binnen Hoeve Engelenburgh

Hoeve Engelenburgh is een organisatie waarin kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid de basis vormen van de zinvolle dagbesteding. Wij hebben een heldere visie op kwaliteit, gebaseerd op elf primaire kwaliteitsaspecten, bestaande uit:

 1. Geschikte en correcte zorg;
 2. Beschikbaarheid;
 3. Continuïteit van zorg;
 4. Doeltreffendheid;
 5. Doelmatigheid;
 6. Gelijkwaardigheid;
 7. Zorg gebaseerd op bewijs en kennis;
 8. Op de cliënt gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit;
 9. Betrokkenheid van de cliënt;
 10. Cliëntveiligheid;
 11. Tijdig- en toegankelijkheid.

Norm en certificering

Hoeve Engelenburgh streeft ernaar de kwaliteit van haar dienstverlening continu te verbeteren middels een actief kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem is opgesteld conform de kwaliteitsnorm NEN-EN 15224:2017 en wordt jaarlijks getoetst door een extern toetsingsbureau, namelijk Tüv.

In voorgaande jaren volgde Hoeve Engelenburgh de norm HKZ Zorgboerderijen, echter, deze is in 2019 opgeheven. Om deze reden is Hoeve Engelenburgh overgegaan op de NEN-EN 15224. Deze bestaat uit de ISO 9001 norm + specifieke, zorginhoudelijke eisen. Om deze reden is de NEN-EN 15224 bij uitstek geschikt voor Hoeve Engelenburgh. De externe audits op de NEN-EN 15224:2017 vinden plaats in april en juni 2020.