Missie, visie en kernwaarden

Hoeve Engelenburgh heeft een duidelijke visie, missie welke worden ondersteund door middel van kernwaarden. De kernwaarden zijn de drijfveren van Hoeve Engelenburgh. Ze laten zien waar wij voor staan en waar wij ons dagelijks voor inzetten. In onderstaande tabbladen is meer informatie over onze missie, visie en kernwaarden te vinden.

Hoeve Engelenburgh biedt zinvol werk en dagbesteding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast biedt Hoeve Engelenburgh een veilige, begeleide woonplek aan dezelfde doelgroep aan. Wij vinden dat ieder mens op zijn eigen manier moet kunnen meedoen in de maatschappij. Echter, sommige mensen (zoals mensen met een verstandelijke beperking) hebben daarbij een steuntje in de rug nodig. Hoeve Engelenburgh zet haar deskundigheid, kennis en ervaring voor deze doelgroep in. Alle werkplekken dienen in feite de ontwikkeling van de cliënten.
Binnen Hoeve Engelenburgh spelen dieren (met name paarden), muziek en kunst een belangrijke rol. Het werken met paarden stimuleert allerlei vaardigheden. Muziek en creatief bezig zijn heeft een ontspannende en verbindende werking; zowel tussen de cliënten als met de maatschappij. Muziek spreekt daarnaast hersengebieden aan, die bijvoorbeeld ook bij taal gebruikt worden. Met deze activiteiten worden allerlei vaardigheden op een ongedwongen en zelfgekozen manier ontwikkeld. Regelmatig worden er concerten gegeven die deze verbinding tot stand brengen. Kortom: Hoeve Engelenburgh is een plek waar de maatschappij elkaar ontmoet.

Nauw verbonden aan onze missie zijn onze visie en kernwaarden.

Een zinvoller dagelijks leven creëren voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking door middel van juiste zorg, voldoende aandacht en de mogelijkheid tot creatieve uitingen.

Aandacht
Persoonlijke aandacht staat centraal binnen Hoeve Engelenburgh. Persoonlijke aandacht, voor de cliënt, voor diens familieleden/begeleiders, voor onze medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en partners waar we intensief mee samenwerken. Door goed te luisteren en met een uitstekend empathisch vermogen, zullen we als team trachten naar een gewenste situatie toe te werken.

Ontwikkeling
Bij Hoeve Engelenburgh volgen we de ontwikkeling van elke cliënt, medewerker, vrijwilliger en stagiaire. We spelen in op kansen en mogelijkheden die hen een stap(je) verder helpen. Cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires hebben zelf invloed in hun eigen leerproces doordat we aansluiten bij hun interesses en talenten en wensen (indien realistisch).

Passie
Wij vinden dat iedereen ertoe doet. Met toewijding en genegenheid gaan wij relaties aan. Wij zijn betrokken. In onze begeleiding staat aandacht centraal. Wij zijn gedreven en enthousiast en streven op elk vlak en bij al onze cliënten naar plezier en geluk.

Samen
Wij geloven dat wij samen meer bereiken dan alleen. Samen met het netwerk van de cliënt begeleiden wij cliënten. Samen met onze contractpartners en derde partijen richten wij de beste zorg in voor onze cliënten. Samen met ons personeel, vrijwilligers en stagiaires brengen we ons vakgebied een stukje verder. Door samen te werken, begeleiden wij de zorgvraag van een cliënt en zijn omgeving. Met als doel cliënt in staat te stellen (meer) regie te voeren over zijn/haar eigen leven en op zijn/haar eigen manier te kunnen meedoen in de samenleving.

Betrokken
Hoeve Engelenburgh is betrokken; zowel bij de cliënt als bij de maatschappij. Betrokkenheid leidt tot kennis en kansen, welke ten goede komen aan onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Wij vinden het ook erg belangrijk dat de maatschappij zich betrokken voelt bij ons. Door middel van social media, een uitgebreide website, theehuis, ruim terras, winkeltje en het organiseren van muziekconcerten betrekken wij de maatschappij bij ons bedrijf en de activiteiten die bij ons plaatsvinden.

Missie, visie en kernwaarden Hoeve Engelenburgh
Missie, visie en kernwaarden Hoeve Engelenburgh
Missie, visie en kernwaarden Hoeve Engelenburgh