Wij schenken Faitrade koffie en Fairtrade Thee. 

Fairtrade in het kort 

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging.In Nederland is Stichting Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade keurmerk, ook bekend als het Max Havelaar keurmerk.

Waarom is Fairtrade nodig?

In Azië, Afrika en Zuid- Amerika verkeren veel kleinschalige boeren continu in onzekerheid over hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezinte kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen en in de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt deze vicieuze cirkel door standaarden tezetten die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen.
Naast kleinschalige boeren komen ook plantages voor een aantal producten in aanmerking voor certificatie: de standaarden van Fairtrade zijn dan gericht op een beter bestaan voor de arbeiders.

Plantagewerk kenmerkt zich nog vaak door te lage lonen en slechte werkomstandigheden, terwijl vakbonden op afstand worden gehouden. Het meest kwetsbaar zijn werkers zonder vast contract: seizoenarbeiders en andere tijdelijke arbeidskrachten. 
Boerenorganisaties en plantages die Fairtrade gecertificeerd zijn krijgen altijd tenminste de Fairtrade minimumprijs voor hun product. Daar bovenop ontvangen ze de Fairtrade premie.

De minimumprijs is via onderzoek en consultatie zo vastgesteld dat de kosten van duurzame productie worden gedekt. Is de marktprijs hoger, dan volgt de minimumprijs gewoon de markt. Maar zakt de marktprijs door de bodem, dan wordt de minimumprijs van kracht. Zo biedt Fairtrade boeren en arbeiders een vangnet in tijden van nood en zekerheid en vertrouwen in betere tijden.

De Fairtrade minimumprijs wordt betaald aan boerenorganisaties, niet aan de individuele boeren. Als de organisatie al zijn rekeningen heeft voldaan, blijven de netto-inkomsten over. Meestal zal alles uitbetaald worden aan de leden, maar die kunnen er ook voor kiezen om een deel collectief te investeren.
Ook de premie wordt betaald aan de coöperatie en is bedoeld voor ontwikkeling van de coöperatie en de gemeenschap. De boeren besluiten democratisch hoe de premie wordt besteed. Zij investeren bijvoorbeeld in teeltverbetering, bedrijfsontwikkeling, milieuprojecten of sociale projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Op Fairtrade plantages beslist het Fairtrade Premium Committee, dat bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de arbeiders als het management over de besteding van de premie.