Hoeve Engelenburgh heeft zich eind 2013 aangesloten bij Landzijde. Sinds 2003 heeft Landzijde een AWBZ erkenning voor ondersteunende begeleiding en daarmee behoort Landzijde tot één van de AWBZ erkende zorginstellingen in Nederland.

Landzijde is in 2000 opgericht door de huidig bestuurder/directeur Jaap Hoek Spaans. Samen met Hetty Uitentuis is het concept uitgeprobeerd bij een groep boerderijen in Beemster en Waterland. Het idee achter Landzijde is het samenbrengen en samenwerken van meerdere zorgboerderijen, zodat mensen die ondersteuning zoeken bij hun dagbesteding in Noord-Holland makkelijker een zorgboerderij kunnen vinden en er voor iedereen een plek op een zorgboerderij is in zijn of haar directe woonomgeving. Daarnaast draagt Landzijde bij tot sterk sociaal en economisch platteland, waarbij ook kleinschalige zorgboerderijen tot hun recht komen. Landzijde ondersteunt de mensen die gebruik maken van de zorgboerderijen en ontlast de zorgboerderijen van een hoop administratie. De samenwerking van inmiddels meer dan 100 zorgboerderijen, allen in Noord Holland, maakt Landzijde tot een volwaardige organisatie met een duidelijke opdracht en recht van bestaan.

Gemeenten maken in het kader van de WMO voor hun inwoners steeds vaker gebruik van Landzijde en ook via UWV kunnen mensen trajecten volgen. Amsterdam heeft als gemeente een contract met Landzijde afgesloten om activeringstrajecten en maatschappelijke opvang op de zorgboerderijen aan mensen met een langdurige bijstandsuitkering aan te kunnen bieden.

Stichting Landzijde is een instelling waarbij op ruim 100 aangesloten zorgboerderijen in heel Noord-Holland aan 1400 cliënten, vanuit diverse doelgroepen, dagbesteding wordt aangeboden. Zo helpen de boeren mee om mensen een volwaardige plek te geven in de maatschappij. Landzijde is een innovatieve, dynamische, informele en plat georganiseerde netwerkorganisatie.

Het motto van Landzijde is: bij de boer, elke dag buitengewoon.