4IMG_3109

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

In onze groentenkas kweken we verse en onbespoten groenten voor de voedselbank.
Hoeve Engelenburgh is in aanmerking gekomen voor een tunnelkas via stichting Landzijde, waar we bij zijn aangesloten.
De tunnelkas maakt deeluit van het project vriendentuinen. Vriendentuinen kweken groenten voor de voedselbank.
De VriendenTuinen zijn bedacht en opgezet door Stichting Landzijde samen met Stichting DOEN en de Voedselbanken Regio Noord-Holland.
75 procent van de oogst gaat naar de voedselbank!