Nog voordat Hoeve Engelenburgh in 2009 echt fysiek van start ging hadden wij ons verdiept in kwaliteit en hadden wij het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen van de federatie Landbouw en zorg behaald. In 2013 hebben wij ons ingezet voor het HKZ keurmerk. Dat we in 2014 ook hebben behaald.

NEN-HKZ certificeert niet zelf. Dit gebeurt door certificerende instellingen. Een certificerende instelling is een onafhankelijke partij, die op basis van de HKZ-eisen beoordeelt of een organisatie voldoet aan de betreffende HKZ-norm. Als een organisatie daaraan voldoet, kan er gecertificeerd worden en verkrijgt de organisatie het HKZ-keurmerk. Wij zijn gecertificeerd door TUV.

HKZ-certificaat

Het certificaat wordt afgegeven, als de certificerende instelling beoordeelt dat het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan de vooraf vastgestelde HKZ-normen. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Om de toetsing zo objectief mogelijk te laten zijn, mag de onafhankelijke certificeerder niet tegelijk een adviserende rol vervullen.

Certificatie-audit

De certificatie-audit wordt uitgevoerd door tenminste een lead-auditor en een materiedeskundige, die inhoudelijk goed op de hoogte zijn van het betreffende vakgebied. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de toets goed wordt uitgevoerd en dat rekening wordt gehouden met de situatie van de professional binnen de instelling.

Geldigheidsduur

Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, geeft de CI een HKZ-certificaat af. Het certificaat heeft een geldigheidsduur  van 3 jaar en jaarlijkse, tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.