Sinds 2014 wonen er ook mensen op Hoeve Engelenburgh. In 2014 zijn er vier appartementen gereedgekomen, die intussen allemaal bezet zijn.
Het gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking.

Wij doen niet aan tijdelijke opvang en logeren omdat we daar de faciliteiten niet voor hebben.

Gemeenschappelijke ruimte