Op Hoeve Engelenburgh vinden ongeveer 18 mensen vanuit de WLZ en de WMO gefinancierd hun werk.
We bieden hoogwaardig en uitdagend werk. De werknemers leren zo zelfstandig mogelijk werken en verantwoordelijkheid dragen. Omdat de maatschappij binnenkomt en er interactie is maken de werknemers volledig deel uit van die maatschappij.

Hoewel Hoeve Engelenburgh wat concept betreft valt onder wat men tegenwoordig een “zorg”boerderij noemt, willen wij die term zo min mogelijk gebruiken. Liever gebruiken wij de term “ondersteuning” i.p.v. “zorg”.
Zorg roept iets van “afhankelijkheid” op. Ondersteuning is meer individueel gericht en benadrukt beter de individuele mogelijkheden van een mens en helpt die te ontwikkelen.
Op Hoeve Engelenburgh zijn het de werknemers die de zorg verlenen. Die hebben namelijk de “zorg” voor de dieren, de zorg voor het theehuis, de zorg voor het onderhoud enz.
Om diezelfde reden spreken we ook niet over cliënten, maar over “werknemers”.

Onze werknemers bestaan voor het grootste gedeelte uit mensen met een verstandelijke beperking. Er is ook ruimte voor mensen met psychische problematiek.We streven er ook naar dat onze werknemers zo zelfstandig mogelijk naar hun werk komen.

Hoeve Engelenburgh is gebouwd op drie pijlers. Een maatschappelijke, een educatieve en een culturele.

 

Visie

Rond raam

Hoeve Engelenburgh is een bedrijf zijn dat midden in de maatschappij staat en deel uitmaakt van die maatschappij. Een bedrijf dat bruist van de activiteit en dat door allerlei lagen van de maatschappij gevonden en gewaardeerd wordt. Uit de hieronder beschreven drie peilers blijkt de visie van Hoeve Engelenburgh.

Maatschappelijk

College BW op bezoek   B&W vergaderen op locatie

De deuren van Hoeve Engelenburgh staan open voor bezoekers van 10.30 tot 15.30. Mensen die naar de geëxposeerde kunst (zowel eigen gemaakte kunst als werk van professionele gastkunstenaars) willen komen kijken en rustzoekers zijn dan welkom.
De werknemers ontmoeten de maatschappij en de maatschappij ontmoet de werknemers. Burgers ontmoeten burgers in een ontwapenende omgeving. Dit past prachtig in de gedachte van de inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen welkom is, waar iedereen deel van uitmaakt en aan kan bijdragen.
Een galerie/boerderij/ theehuis mede gerund door mensen met een beperking draagt bij aan een positieve en juistere beeldvorming over mensen met een beperking.
Naast de werknemers helpen op de boerderij ook vrijwilligers. Dit kunnen mensen zijn, die hun vrije tijd op een nuttige en aangename manier willen invullen en hun expertise willen delen.
Hoeve Engelenburgh heeft als ondertitel: Een plaats van ontmoeting. Door bijvoorbeeld het organiseren van concerten en recitals in ons theater bevorderen we sociale samenhang en sociale participatie. Dit mede doordat vrijwilligers ook daarbij een belangrijke rol spelen.
Wij zijn een plek waar diverse mensen bij elkaar komen, in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect.

Educatief

Sanne en Sterre   stagiares

Het is voor de bezoekers van Hoeve Engelenburgh educatief te ondervinden dat mensen met een beperking veel meer kunnen dan “men” in het algemeen denkt.
Wanneer je de werknemers hard, kundig en zelfstandig aan het werk ziet en als je in het theehuis keurig te woord wordt gestaan en wordt geholpen door een van de werknemers, dan verandert dat beeld vanzelf in positieve zin.
Hoeve Engelenburgh biedt daarnaast studenten Sociaal Pedagogisch Werk en bijvoorbeeld studenten van het Clusius College gelegenheid om stage te lopen. Dit heeft niet alleen een educatieve, maar ook een maatschappelijke en integrerende functie.

Cultureel

Stevie in de spotlight   zingen in het theater

Naast het boerderij gedeelte is er het atelier. Hier werken een aantal verstandelijk beperkte kunstenaars.
En soms worden door andere kunstenaars workshops aan onze kunstenaars gegeven.
De kunstwerken worden op gezette tijden geëxposeerd in de daarvoor bedoelde multifunctionele ruimte.
Maar ook professionele kunstenaars uit de omgeving krijgen de gelegenheid hier kortdurende kleine exposities te houden.
In het theater wordt twee keer per week onder leiding van een pianiste/toetseniste muziek gemaakt en allerlei theatervormen kunnen hier een podium krijgen.
Ook hier de mogelijkheid en gelegenheid van ontmoeting en kennismaking in een ontwapende omgeving.

Hoeve Engelenburgh en duurzaam ondernemen

Moestuin   moestuintje

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor een kleinschalig bedrijf als Hoeve Engelenburgh een vanzelfsprekendheid.
Het vinden van evenwicht tussen financieel economisch resultaat, mens en milieu is een streven.
Hoeve Engelenburgh is een bedrijf waar de mensen centraal staan en waar er met respect met mens en milieu omgegaan wordt.
De manier van verbouwen moestuintje en groentenkas is daarom ook ecologisch/ biologisch.
De opbrengst van de groente kas is voor negentig procent bestemd voor de voedselbank.

Er wordt met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden verbouwd.
In plaats van hooi ligt er in de stallen bijvoorbeeld vlas. Vlas is veel minder stoffig (fijnstof) en is daarom vriendelijker voor mens en dier.
De tochtige koude stolp, die feitelijk niets anders was dan een koeienstal en hooiopslag is verbouwd tot prettige werkplekken, waar het aangenaam vertoeven is.
Het complete dak is geïsoleerd, net als alle buitenmuren. Alle TL-verlichting is vervangen door led-tl-buizen en in het theehuis worden dimbare ledlampen gebruikt.

Wat bieden wij?

Lynn_Hoeve_Engelenburgh   Lynn wordt beleerd

Wij bieden een werkplek met dieren waarbij mensen met een beperking echt zelf verantwoordelijkheid krijgen in de verzorging en het onderhoud.
Werken in de moestuin, groentekas, het theehuis enz. maakt hier ook onderdeel van uit.
Een atelier waar kunst gemaakt wordt. Kunst die geëxposeerd en verkocht zal worden. De opbrengst gaat voor het grootste gedeelte naar de kunstenaar zelf. Dit in tegenstelling tot de gang van zaken bij grote instellingen in de buurt, waarbij de opbrengst in de stichtingskas vloeit.
We maken we ook kleinere kunstzinnige voorwerpen, die als cadeauartikel verkocht worden..
Wij bieden hoogwaardige werkplekken voor mensen met een beperking, waar zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Ook voor hen geldt in veel gevallen: “Een leven lang leren”
De nadruk ligt op het ontwikkelen van generieke competenties.
Trainingen op het gebied van weerbaarheid, communicatie, zelfredzaamheid, etc. worden tijdens het werk getraind of in een blok na de dagelijkse werkzaamheden.
Het concept van Hoeve Engelenburgh is redelijk uniek, omdat het verschillende disciplines in zich verenigd. Kunst, dieren, moestuin, theehuis, winkel, expositieruimte enz. Alle werkplekken dienen in feite de ontwikkeling van de werknemers. De werkplekken dienen niet alleen om competenties te ontwikkelen en uit te bouwen, maar kunnen daarnaast ook therapeutisch werken. Bijv. Kunst en het werken met paarden, varkens geiten enz.
Het is daarnaast ook bijzonder dat de maatschappij als klant en bezoeker deel wordt van de boerderij en daar automatisch een rol in gaat spelen.
Sterk punt van ons bedrijf is onze onderwijsachtergrond. Wij zullen ontwikkelingsgericht naar de werknemers blijven kijken en snel kansen tot ontwikkeling zien.