Wonen op Hoeve Engelenburgh

Sinds 2014 is het mogelijk om te wonen op Hoeve Engelenburgh. In de stolpboerderij zijn destijds vier appartementen vervaardigd die op dit moment allemaal bewoond zijn. Het gaat hierbij om "begeleid wonen" voor cliënten die dagbesteding van Hoeve Engelenburgh afnemen.

Sinds augustus zijn er op de plaats van de voormalige loods 8 appartementen bijgebouwd.

Binnen het kwaliteitskader zorglandbouw is het handhaven en bevorderen van de kwaliteit van leven voor deelnemers het belangrijkste uitgangspunt. Daarbij ligt de focus op de door de deelnemer beleefde kwaliteit, waarbinnen de relatie tussen de deelnemer en de begeleiders een belangrijke rol speelt.

Voor wat betreft Hoeve Engelenburgh ligt de focus omdat we een PGB wooninitiatief zijn daarbij meer dan in het kwaliteitskader wordt genoemd op de eigen regie.
Uitgangspunt van het begeleiden op Hoeve Engelenburgh is dan ook de bewoner zo veel mogelijk eigen regie te geven over zijn of haar leven.

Let op! Hoeve Engelenburgh doet niet aan "tijdelijke opvang" en "logeren", omdat wij daar de faciliteiten niet voor hebben.

Rond raam